Jakriborg - Hansastaden på slättenProducerad av Sydsvenskan, visas med tillstånd.